שמואל מרשק תרגמה מרוסית מרים ילן שטקליס אל תחנת הרכבות סרה גברת עם מטען : אמתחת , מטפחת , ילק ו לא קטן צנצנת , קנקנת , צרור גדלו חצי ענב , וכלבלב . נטל זאת אדם עם מספר על מגבעת ונתן לה פתקה ירקה , מרבעת . צפצף הקטר ונשא גלגליו , והכלבלב - קפץ , נבח , ויברח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית