. 1 בדרך חזרה הביתה מבית הספר ראו יואב וענת ציפור שסקרנה אותם . קראו את השיחה ביניהם . . 2 ענת ויואב בדקו בספר איזו ציפור הם ראו . קראו את הטקסט שהם קראו במגדיר הציפורים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית