. 1 התאנה היא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל . כאשר בית המקדש היה קיים , נהגו להביא ביכורים מפרות שבעת המינים . . 2 הביטוי "איש תחת גפנו ותחת תאנתו " ( מלכים א ה , ה , מיכה ד , ד ) מופיע כמה פעמים בתנ . ך" הוא מבטא מצב של שלום וביטחון , שלוה ושקט . . 3 חז"ל השוו את פרי התאנה לתורה , כי אין בו חלקים מיותרים , כמו בתורה : " למה נמשלה תורה לתאנה ? כל הפרות יש בהם פסלת : תמרים יש בהם גרעינים , ענבים יש בהם חרצנים , רמונים יש בהם קליפין , אבל תאנה כלה יפה לאכל . כך דברי תורה אין בהם פסלת . " ( ילקוט שמעוני יהושע א-רמז ב ) . 11 נכון או לא נכון ? השיבו על כל משפט . כך תוכלו לגלות אם הבנתם את הקטע "הידעתם " ? א . חז"ל השוו את התאנה לתורה כי שתיהן מתחילות באות . 'ת ב . יש קשר בין תאנה ובין חג השבועות . ג . בתורה וגם בתאנים אין דברים מיותרים . קליפין - קלפות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית