אדריינוס שחיק עצמות היה עובר בשבילי טבריה , וראה איש זקן עומד וחופר חפירות לנטע נטיעות . אמר לו אדריינוס : סבא , סבא , אלו השכמת - לא היית צריך להעריב ! אמר לו : השכמתי והערבתי , ואני עושה את הטוב בעיני . 'ה אמר לו : בחייך , סבא , בן כמה שנים אתה היום הזה ? אדריינוס שחיק עצמות - קיסר רומאי , שחי לפני 1 , 900-כ שנה ונקרא כך בגלל אכזריותו בחייך - מילת השבעה עשתה תאנים - עץ התאנה נתן פירות אמר לו : בן מאה שנה . אמר לו : ואתה בן מאה שנה ועומד וחופר חפירות לנטע נטיעות ? האם אתה חושב שתאכל מהן ? אמר לו : אם אזכה - אכל , ואם לא - כשם שיגעו לי אבותי , כך אני יגע לבני . אמר לו : בחייך , אם תזכה לאכל מהם - תודיעני . לאחר ימים עשתה תאנים . אמר : הגיע הזמן להודיע למלך . מה עשה ? מלא את הסל שלו תאנים ועלה ועמד לו על שער הארמון . אמרו לו : מה עסקך כאן ? אמר להם : לעלות ולהכנס לפני המלך . כיון שנכנס , אמר לו : מה עסקך ? אמר לו : אני הסבא שעברת על פני כשחפרתי חפירות לנטע נטיעות , ואמרת לי : ' אם תזכה לאכל מהם - תודיעני . עכשו זכיתי ואני אוכל מהן - והנה תאנים מהפרות . באותה שעה אמר אדריינוס לעבדיו : אנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית