את המדרש שלפניכם חיברו חז"ל , חכמינו זיכרונם לברכה , שלמדו תורה בארץ ישראל לפני 1 , 500-כ שנה . מהו מדרש ? המילה מדרש נובעת מהמילה דרש , ביקש , חיפש . החכמים שלמדו תורה בתקופת המשנה והתלמוד ( גמרא ) ביקשו להבין את המשמעות המסתתרת בפסוקים בתנ"ך . המדרש מתאר את מהלך הדיון והלימוד שלהם בבית המדרש , ולעתים גם מספר לנו על חכמי התקופה . המדרשים נאמרו בדרך כלל בעל פה . בתקופה מאוחרת יותר הם נכתבו בספרים כגון מדרש רבה , מדרש תתנחומא וספרי . יש גם מדרשים הכתובים בתוך התלמוד . חלקים גדולים מן המדרש כתובים כדו -שיח בין אנשים שונים , אבל לא כתוב מי אומר כל משפט . בזמן שאתם קוראים את המדרש או מקשיבים לקריאה שלו , בדקו שאתם מבינים מי מדבר בכל פעם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית