תאנים , נרקיסים וכמה צפורים 5 מדרש לט"ו בשבט 6 הקיסר , הזקן ועץ התאנה 6 שלושה דברים מענינים על תאנים 11 " וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" ( ויקרא יט , כג ) 12 שומרים על הטבע 13 להציל את הנרקיסים של סבא יונה טפר 13 תלמידים ממודיעין הצילו את ערכי הטבע ידיעה באינטרנט 22 איזו צפור זאת ? 26 קטעים ותמונות מתוך מגדירי צפורים : הופך גרון ( סבראש ) 27 הירגזי 30 הנקר , השחרור והפשוש 31 שמחה וששון 37 שתי גברות 38 גברת עם כלבלב שמואל מרשק 38 גברת עם סלים חיה שנהב 42 תהלוכות , כרזות ואריה בתחפשת 47 " לעשות אותם ימי משתה ושמחה" ( אסתר ט , כב ) 48 תהלוכות פורים קטע מידע 51  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית