עברית לכיתה ג 2 ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : רונית בן-ארי פיתוח וכתיבה : רותי נויגרטן , פזית קוטלר , נירה לוין , אורית אילן ורונית בן-ארי ייעוץ מדעי : פרופ' שושנה בלום-קולקה ז"ל וד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן קריאה והערות : חיה יצחקי , אודי גביזון עריכה לשונית : רזיה יפה , ירעם נתניהו ניקוד : גלית גולדרייך , ירעם נתניהו עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק , נועה נתנאל פיתוח והתאמה לחמ"ד : ורד גביש , חיה אנקור , מריאנה מלטין , חיה יצחקי , נירה לוין , אילנה ברודמן , מיכל חילקו , ירעם נתניהו , אודי לוינגר עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : שרית יוקר איור הכריכה והשערים : אורית אמיתי איורים : אורית אמיתי , תמר נהיר-ינאי תחקיר תמונות : דבורה גרודה זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית