שלומית כהן-אסיף אני רוצה להתפיס עם יונתן ולא יודע איך . אני כותב לו מכתב , כותב את האמת את הדף מקמט . אני בחדר מתהלך . צעד גדול . צעד קטן שורק את השריקה שלי ושל יונתן . הטלפון מצלצל ואני ממהר לענות אבל זה לא יונתן . אני מחיג שלוש ספרות ראשונות ומהסס ושוב מרים את השפופרת וחושב : איך להתפיס ? אחר-כך אני מחיג בלי הסוס ויונתן עונה : "חיגתי אליך הקו שלך תפוס " . התפיסות – השלמה לאחר ריב מהסס – לא בטוח , חושש חיגתי – התקשרתי בטלפון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית