דתיה בן-דור יש בעברית מלים אחיות , שאומרות אותו הדבר . ולמרות שהן אומרות אותו הדבר , אף אחת מהן לא מיתרת , כי הן אומרות אותו הדבר קצת אחרת . ולכן , אפשר להגיד - נאמר ואפשר לומר - נגיד . אפשר להגיד - חבר ואפשר לומר - ידיד . אפשר להגיד - אילן ואפשר לומר - עץ . אפשר להגיד - ליצן ואפשר לומר - לץ . אפשר להגיד - גשם ואפשר לומר - מטר . אפשר להגיד מקום - ואפשר לומר - אתר . אפשר להגיד - חמה ואפשר לומר - שמש . אפשר להגיד אתמול בערב ואפשר לומר - אמש . אפשר להגיד - נא ואפשר לומר - בבקשה . אפשר להגיד - שקט ואפשר לומר - ש . כי הן אומרות אותו הדבר קצת אחרת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית