יעל כהן כיצד "נולדת" מלה עברית חדשה ? מי ממציא את המלים ? העברית קימת כבר אלפי שנים , עוד מתקופת התנ"ך . בשפה זו דברו , כתבו וקראו עד שחרב בית המקדש השני ועם ישראל יצא לגלות והתפזר בעולם . בגלות דברו היהודים בעקר בשפת הארץ שבה גרו , אבל המשיכו להתפלל וללמד תורה בעברית . לפני יותר 120-מ שנה החל עם ישראל לשוב לארץ ישראל . העולים שהגיעו מארצות שונות דברו בשפות שונות והתקשו להבין זה את זה . באותו זמן התעוררה המחשבה שהיהודים בארץ ישראל צריכים לדבר בשפה אחת , המכרת לכלם - השפה העברית . אליעזר בן יהודה וחיים נחמן ביאליק תמכו במחשבה הזאת ואף המציאו בעצמם מלים חדשות . כיון שלא דברו בשפה העברית במשך שנים רבות , חסרו בה מלים שיתארו את הדברים החדשים שנוצרו במשך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית