מושבה נ' ( מושבות ) . 1 צורת ישוב בישראל שעוסקים בה בחקלאות . החלוצים הראשונים בארץ ישראל הקימו מושבות . . 2 קבוצה של בעלי חיים , של חרקים וכדומה , החיים יחד ותלויים זה בזה . . 11 א . במה הוא שונה מהערכים נמלה וחרק ? רמז : שימו לב למספרים . ב . איזה הסבר עונה על השאלה האחרונה שבעמוד ? 120 . ההסבר הראשון / ההסבר השני לקראת סיום . 1 לפעמים בהמשך לערך במלון יש בטוי או צרוף עם המלה שהסברה והסבר שלו . נמלה נ' ( נמלים ) חרק קטן נפוץ מאוד שח י במושבות גדולות בקנים באדמה או בתוך עצים . בכל קן יש נמלה מלכה אחת , מעט זכרים והרבה פועלות . המלכה מטילה ביצים . הפועלות שומרות על הביצים , מנקות את הקן ואוספות מזון ( צמחים , זרעים וחרקים . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית