חרק ז' ( חרקים ) בעל חיים קטן , למשל נמלה , פרפר , זבוב , דבורה . החרק חסר חליות , וגופו מחלק לשלושה חלקים : ראש , חזה , בטן . לחרק שלושה זוגות רגלים ושני מחושים . . 7 א . עכשו אתם יכולים לענות על שאלות ז ו-ח בפעילות . 1 ב . הסבירו איך הערך חרק מלמד אתכם על הנמלה . . 8 נשארה רק עוד שאלה אחת בעמוד 120 שלא עניתם עליה . חפשו בערך נמלה ( בעמוד ( 121 מלה שכדאי לכם לבדק במלון כדי לענות על השאלה האחרונה . הקיפו את המלה : מושבות קנים פועלות ביצים צמחים . 9 המלים בשאלה 8 כלן ברבים אבל המלים במלון מופיעות ביחיד . השלימו את המשפטים . דגמה : את המידע על זרעים מוצאים במלון בערך זרע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית