נמלה נ' ( נמלים ) חרק קטן נפוץ מאוד שח י במושבות גדולות בקנים באדמה או בתוך עצים . בכל קן יש נמלה מלכה אחת , מעט זכרים והרבה פועלות . המלכה מטילה ביצים . הפועלות שומרות על הביצים , מנקות את הקן ואוספות מזון ( צמחים , זרעים וחרקים . ( . 2 א . במלים נמלה נ' ( נמלים ) יש תשובות לשתי שאלות מתרגיל 1 בעמוד . 120 מה הן השאלות ? ( שימו לב , מספרי השאלות כתובים באותיות . ( ב . קראו את הכתוב במלבן הכחל ובדקו אם עניתם נכון על השאלות . המלה המדגשת היא המלה שמסבירים במלון . האות נ' שליד הערך שמסבירים היא קצור של המלה נקבה . אם המלון מסביר מלה בזכר , במקום האות נ' כותבים בקצור . 'ז למשל : חגב ז' ( חגבים . ( בסוגרים כתובה המלה ברבים . . 3 א . השלימו את הטבלה לפי מה שאתם יודעים . ב . בדקו במלון אם השלמתם נכון את הטבלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית