בפרק הזה תלמדו על מבנה הערך במלון . ערך הוא הסבר למלה במלון . . 1 קראו את השאלות הבאות וכתבו תשובות לשאלות שאתם יודעים לענות עליהן . א . "נמלה" זו מלה בזכר או בנקבה ? ב . איך אומרים נמלה ברבים ? ג . האם לנמלים יש "מלך" או "מלכה ? " ד . איך נקרא הבית של הנמלה ? ה . מה אוכלות הנמלים ? ו . איך נקראות רב הנמלים בקן ? ז . כמה חלקים יש בגוף של הנמלה ? ח . האם בגוף של הנמלה יש חליות ? ט . האם הנמלים חיות בקבוצות ? תשובות לשאלות שאינכם יודעים לענות עליהן תמצאו בהמשך הפרק . עד סוף הפרק תוכלו לענות על כלן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית