חיים נחמן ביאליק אבי הדליק נרות לי ושמש לו אבוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! מורי הביא כרכר לי בן-עופרת יצוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! אמי נתנה לביבה לי , לביבה חמה , מתוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! דודי נתן תשורה לי : פרוטה אחת שחוקה - יודעים אתם לכבוד מי ? לכבוד החנכה ! . 1 בשיר כתובות מלים שאולי אינכם מכירים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית