" לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם . השב תשיבם לאחיך . ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו " . ( דברים כב , ( ב-א אבן הטוען אבן היתה בירושלים ושמה "אבן הטוען . " כאשר בית המקדש היה קים , נהגו לעלות לרגל לירושלים שלוש פעמים בשנה : בפסח , בשבועות ובסכות . המוצא אבדה היה הולך אל אבן הטוען ומכריז על מציאתו , והמאבד אבדה היה נותן סימנים ( מתאר את אבדתו באמצעות סימנים מזהים ) ומקבלה בחזרה . משחרב בית המקדש , קבעו חכמים שיכריזו על האבדות בבתי הכנסת ובבתי המדרש . . 6 מה יעשה אדם שמצא אבדה ואינו יודע למי היא שיכת ? השלימו את המלים החסרות לפי מה שקראתם . לפי הפסוק , המוצא צריך לקחת את השור או השה שמצא אל , עד ש יבוא לבקש אותו . כשבית המקדש היה קים , המוצא יכל היה ללכת אל . שם הוא היה מכריז על האבדה ש והמאבד היה צריך לתת כדי לקבל את ה בחזרה . . 7 לפניכם שתי מודעות שנכתבו בקשר לאותה כלבה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית