עודד בורלא הלואי שהייתי יודע מתי יפל לו כוכב משמים . הייתי עוצם את עיני ומבקש שיהיה לי - אפרוח , או שנים . הלואי שהייתי רואה באפלה כל מיני דברים , וסודות - כי שמעתי אומרים שיש , למשל , פרחים שרוקדים בלילות ! הלואי שהיה לי מין אף שמריח ריחות רחוקים , מימי קדם . הייתי יושבת לי ומריחה את כל הריחות של גן-עדן . הלואי שהייתי קוסם מפרסם - אז הייתי עושה בקסמים שלכל הילדים יהיה מה שירצו . ואולי גם קצת לי , לפעמים . ימי קדם - פעם , לפני זמן רב מאוד שיחה בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית