שיחה בכיתה . 1 קראו את הדברים שאומרים הילדים . בחרו משאלה אחת וחשבו - האם היא יכולה להתגשם ? כיצד ? ספרו בכתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית