דתיה בן-דור בין הקיץ לסתו - חדש תשרי עם כל שנאהב בחדש תשרי . תפוח בדבש ותפוח על דגל ובגד חדש לחגים . כי ידוע הרי שחדש תשרי זהו חדש מאוד חגיגי . בין הקיץ לסתו - חדש תשרי עם כל שנאהב בחדש תשרי . חצב של תשרי , שרב של תשרי , ויורה שמרטיב את הסכך . כי ידוע הרי שחדש תשרי זהו חדש מאוד הפכפך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית