התמר הוא עץ פרי ממשפחת הדקליים . עץ התמר גדל בעקר באזורים מדבריים . יש לו גזע גבוה ועלים גדולים שדומים לנוצות . הפרי של התמר גדל באשכולות . הוא חום , מארך , ויש בו גרעין . הפרי מכיל סכר רב ואוכלים אותו טרי או מיבש . התמר הוא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל , ומענפיו נלקח הלולב לברכת ארבעת המינים בחג הסכות , על פי הפסוק : " ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר , כפות תמרים , וענף עץ עבת וערבי נחל" ( ויקרא כג , מ . ( א . כתבו לפי הקטע . עץ התמר הוא עץ התמר גדל ב הגזע של העץ העלים של העץ הפרי של העץ אפשר לאכל את הפרי התמר הוא אחד מ שיחה בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית