ארשת שפתינו יערב לפניך אל רם ונשא מבין ומאזין מביט ומקשיב לקול תקיעתנו ותקבל ברחמים וברצון סדר מלכיותינו מתוך תפלת מוסף של ראש השנה ארשת שפתינו - הדברים שאנחנו אומרים מלבד הבטוי ארשת שפתים , ישנם בטויים רבים נוספים עם המלה שפתים . לפניכם כמה דגמאות : מוצא שפתים - דבור , הבטחה או הודעה שאדם מוציא מפיו . " מוצא שפתיך תשמר" ( דברים כג , כד ) ערל שפתים - מתקשה לדבר , כבד פה . כפי שאמר משה רבנו : " ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים" ( שמות ו , יב ) . 1 כשאנחנו מתפללים : "ארשת שפתינו יערב לפניך , " למי הכונה במלה " לפניך ? " . 2 סמנו את המלים בפיוט שבהן אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית