. 1 אנחנו מברכים זה את זה כל יום ואפלו כמה פעמים ביום . ברשימה שלפניכם מסתתרות שש ברכות שאתם בודאי מכירים . מצאו את הסדר הנכון של האותיות בכל מלה ותגלו מהי הברכה . א . בתיבאונ ב . עסינה הבוט נסיעה טובה ג . קרוב בטו ד . תשב ושמל ה . אפורה מהלש ו . רייש חוכ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית