קדיה מולודובסקי תרגמה פניה ברגשטין פתחו את השער , פתחוהו רחב , עבור תעבר פה שרשרת זהב : אבא , ואמא , ואח , ואחות , וחתן וכלה במרכבת קלה . פתחו את השער , פתחוהו רחב , עבור תעבר פה שרשרת זהב : סבא , וסבתא , ודוד , ודודה ונכדים ונינים במרכבת פנינים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית