האדם במרחב החברתי-תרבותי : מדריך למורה

מחבר: צביה פיין, אופירה גל, בילי סביר, מאירה שגב, איריס שילוני ועופר פריאל
שנת ההוצאה: תשע"א - 2010
מילות מפתח: גיאוגרפיה; גיאוגרפיה חברתית; גלובליזציה; גאוגרפיה; גיאוגרפיה אנושית; גאוגרפיה חברתית; גלובליזצייה
"נושאי היחידה 'האדם במרחב החברתי-תרבותי' בתכנית הלימודים החדשה נמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי, הם רלוונטיים לצורכי הלומד ולצורכי החברה והם מהווים סוגיות מרכזיות בדיון הציבורי בפתח המאה ה – 21 . הנושאים המרכזיים בתוכנית הם:
תהליכי הגלובליזציה והשפעתם על המרחב הפיזי והאנושי; תופעות רחבות ממדים של עוני ורעב בקרב קבוצות אוכלוסייה גדולות; אי– השוויון המרחבי המתבטא בפערים גדולים בין חבלים בעולם; תהליכי השינוי רבי העוצמה המתחוללים במרחב העירוני ובמרחב הכפרי.
ספר הלימוד נותן ביטוי מלא לתוכנית הלימודים החדשה
ספר הלימוד מזמין את התלמיד לחקור ולהבין את העולם בו הוא חי. בתהליך ההבניה של הידע הגיאוגרפי, התלמיד יתוודע לעולם מורכב המושתת מצד אחד על מערכות של תופעות, עקרונות וחוקים, ומצד שני הוא יתוודע לעולם הנתון לשינויים צפויים ובלתי צפויים, לאי ודאות ולדילמות ושאלות שנשארות פתוחות.
הידע שהתלמיד יצבור במהלך הלימוד בספר, המניפולציות שיערוך במידע, וההתנסות בפיתרון בעיות ובתהליכי קבלת ההחלטות הם חלק חשוב מפיתוח מיומנויות החשיבה והביקורת המזומנות לו באמצעותחומרי הלימוד המוצעים..." (מתוך רציונל הפיתוח ותיאור התוכנית המופיע ב- מדריך למורה). אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36