קראו בכותר - האדם במרחב החברתי-תרבותי : מדריך למורה