עיין ערך : לשון, הבנה והבעה

מחבר: שרה אבינון
שנת ההוצאה: 2000
מילות מפתח: בחינות בגרות; שפה עברית; דקדוק עברי; הבנה; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות; דיקדוק עברי; דקדוק עיברי; דיקדוק עיברי; דקדוק; דיקדוק
הספר הראשון בארץ שיצא לאור העקרונות החדשים של תה"ל בעברית לבית הספר העל יסודי. בכתיבתו חברו אנשי אקדמיה מתחומים שונים. הספר מעמיד במרכז את השיח, ובודק את הסוגות המרכזיות - טקסט עיוני, שיח הסיפור, טקסט הפעלה, המכתב והשיר - מן הבחינות השונות: סימני היכר חיצוניים של הסוגה, מבנה הטקסט וקשרים לוגיים שלו, וכן המבנים הלשוניים האופייניים לו והמשרתים את מטרותיו. בחלקו השני מוצגים ענפי הלשון: תורת הצורות, תורת ההגה, תהליכי הגה וצורות בכלל ובגזרות השונות, ותחביר. פרקים מיוחדים מוקדשים לסמנטיקה ולתולדות הלשון העברית. הספר נכתב במקורו לתלמידי יא /יב הניגשים לבחינת הבגרות, אך הפך במהרה למעין אנציקלופדיה מקיפה ללשון העברית. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  
105  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  118  119  120  121  122  123  124  125  126  128  129  130  131  132  
133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  
158  159  160  161  162  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  
185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  
210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  227  228  230  231  232  233  234  235  236  
237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  256  257  258  259  260  261  262  
263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  280  281  282  283  284  285  286  288  289  
290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  
315  316  317  318  319  320  322  323  324  325  326  327  328  329  330  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  
342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  
367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  
392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  415  416  417  
418  419  420  421  422  423  424  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  
445  446  447  448  449  450  451  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  
471  472  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496