הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים : מבוא להנדסת מחשבים-העמקה בשפת C-תרגול וניסויים (78-1043418)

מחבר: צוות חינוך טכנולוגי מטח
שנת ההוצאה: תשס"ו - 2006
מילות מפתח: שפת C; מערכות מחשבים
הספר העמקה בשפת C מיועד ללומדים את התמחות "מערכות מחשבים" ומהווה המשך לספר הלימוד שפת C הנלמד במקצוע "מבוא להנדסת מחשבים" בכיתה י"א. הספר כתוב בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת למקצוע. הספר עוסק בתכנות מתקדם בשפת C בסביבת התקני חומרה מגוּוָנים. התרגילים בספר עוסקים, ברובם, במימוש של אלגוריתם תכנותי לבקרת מעגלי חומרה, המחוברים למִפְתחי המחשב. הספר מכין את הלומדים בו לקראת ביצוע עצמאי של פרויקטים משולבֵי חומרה ותכנה, כנדרש בתכנית הלימודים. בסוף הספר מופיעות מספר דוגמאות פתורות לפרויקטים משולבי תכנה וחומרה והנחיות לביצוע פרויקטים עצמאיים נוספים. בספר תרגילים ודוגמאות רבים. לחלק מהתרגילים ניתן פתרון מלא בסוף הספר. את הספר מלווה אתר המגמה של המקצוע ובו נמצאים, בין השאר, קודי המקור של התרגילים המופיעים בספר.
בנספחים לספר מופיעים סרטוטי המעגלים האלקטרוניים, שבעזרתם ניתן לבצע את התרגילים והפרויקטים הניתנים בספר. הנושאים הנידונים בספר הם: המִפתח המקבילי, פונקציות ותכנות מודולארי, מצביעים ורשומות, קבצים והטיפול בהם ומימוש פרויקטים. אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  35  36  37  38  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  76  77  78  
79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  99  100  101  102  103  104  
105  106  107  111  112  113  116  117  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  
136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  160  161  
162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  175  176  177  178  179  180  181  182  183  185  186  187  188  
189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  
214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  225  227  228  229  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  
242  243  244  246  247  248  249  250  251  252  253  254  257  258  259  260  261  262  263  266  267  269  270  271  272  
273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  284  285  286  287  289  290  291  293  294  295  296  297  298  299  300  
301  302  304  305  306  307  308  309