קראו בכותר - הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים : מבוא להנדסת מחשבים-העמקה בשפת C-תרגול וניסויים (78-1043418)