ביום השמיני : ספר ויקרא - פרקים ט - יא (חוברת עבודה)

מחבר: מתיה קם, אורלי דוכן וברוריה מכמן
שנת ההוצאה: תשנ"ט - 1999
מילות מפתח: תנ"ך. ויקרא; כהנים; ת. נ. ך.; ויקרא; ויקרא (ספר); ספר הכוהנים; ספר הכהנים; ת.נ.ך.; כוהנים; ספר ויקרא
החוברת "ביום השמיני" עוסקת בשלושה נושאים. שניים מהם קשורים לאירועי היום השמיני, ובהם - טקס הקרבת הקרבנות לאחר שבעת ימי המילואים (פרק ט) ומות שני בני אהרן (פרק י). הנושא השלישי עוסק בבעלי חיים מותרים ואסורים באכילה (פרק יא). החוברת מציעה למידה בעבודה עצמית, בעבודה בקבוצות ובמליאת הכיתה, תוך הדגשת רעיונות וערכים העולים מן הפרשה. החוברת מיועדת לכלל התלמידים, אך מתחשבת בשונות שביניהם: יש בה עמודי אתגר וכן פעילויות רשות (לבחירת התלמיד) וחומר העשרה במידע ובתמונות.
עוד בחוברת: מילון לפרקים ט - יא, קטעי פרשנות ומידע על פרשנים, מדרשים, הערות עיוניות והנחיות למורה. אל הספר
נושא/נושאים: , יסודי ממ"ד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13