קראו בכותר - ביום השמיני : ספר ויקרא - פרקים ט - יא (חוברת עבודה)