English Online: Animal Collage, Intermediate 1

מחבר: צוות אנגלית מטח
שנת ההוצאה: 2005
מילות מפתח: שפה אנגלית; שפות; אנגלית; לשונות
התכנית כוללת 18 יחידות. לכל יחידה נושא מארגן המשקף תחומי עניין מרתקים: החדשות בעידן הטכנולוגיה (In the News),מקומה של מוזיקה בחיינו (Music Mania), אקולוגיה וסביבה (Earth Matters), הם רק חלק ממבחר התכנים האקטואליים המשמשים ללימוד ולתרגול מרכיבי השפה השונים.
הנושא המרכזי של הספר הוא "קשרים בין אנשים ובעלי-חיים", הספר נותן מענה לכל כישורי השפה הנדרשים לרמה Intermediate 1 ומציע מיגוון רב של משימות ביצוע לצורך הערכה. הפרויקט המסכם הוא פעילות חקר בנושא בעלי-חיים.   אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48