אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ

מחבר: אופירה גל
שנת ההוצאה: 2000
מילות מפתח: נגב
הספר "אל הנגב" מפגיש את הלומד עם דרום הארץ - אזור המשתרע על פני למעלה ממחצית שטחה של מדינת ישראל, ומתגוררים בו רק 8% מתושביה. בספר שלוש יחידות.
היחידה הראשונה עוסקת בתיאור התנאים הטבעייםשל האזור ובבחינת משמעותם לאדם.
ביחידה שנייה נבחנים תהליך ההתישבות בנגב, סוגי הישובים והאפשרויות להחיזוקים ולהרחבתם.
היחידה השלישית דנה בפיתוח הכלכלי הנגב כיום בתחומי החקלאות, התעשייה והתיירות, ובשאלה כיצד אפשר להגיע לאיזון בין פיתוח האזור לבין שמירה על משאביו הטבעיים. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  9  10  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  24  25  26  28  29  
30  31  32  33  34  36  37  38  39  40  41  42  43  44  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  76  78  79  81  82  83  84  
85  86  87  88  89  91  92  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  112  
113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  136  137  138  
139  140  141  142  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  155  156  158  159  160  161  162  163  164  165  166  
167  168  169  170  171  172  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  186  188  189  190  191  192  193  194  
195  196  197  198  199  200  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  
221  222  223  224