שבילים חדשים 1 : מדריך למורה / הכרת המספרים עד 10 (דוגמה)

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה:
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
שבילים חדשים לכיתה א ספר 1
• הכרת המספרים עד 10
• חיבור וחיסור עד 10 – חלק א
• מצולעים – חלק א אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  6  9  10  11  16  19  20  64  103