קראו בכותר - שבילים חדשים 1 : מדריך למורה / הכרת המספרים עד 10 (דוגמה)