המרחב הישראלי – מגזין גאוגרפי לכיתה ט - מדריך למורה

מחבר: צוות גיאוגרפיה .
שנת ההוצאה: תשפ״א - 2020
מילות מפתח: אקלים; אוכלוסייה; נוף; תשתיות; סביבה; קלימטולוגיה; מזג-אוויר; מזג אויר; מזג-אויר; מזג אוויר; דמוגרפיה; אוכלוסיה; דמוגרפייה
מדריך מלווה לסביבת הלמידה הכוללת של המרחב הישראלי: כתב העת+מארז הלמידה הדיגיטלי. המדריך כולל:  רציונל סביבת הלמידה והרעיונות הפדגוגיים המנחים,  רצף שיעורים שנתי מפורט לכל שיעור, המלצות הוראה, הערכה והערכה חלופית. אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  5  6  9  12  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  
33  34  35  36  37  38  39  41  44