דיון בכיתה . 1 קראו את הקטע הבא מתוך מגילת העצמאות : מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות ; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה ; תהא מושתת על יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין ; תבטיח חופש דת , מצפון , לשון , חינוך ותרבות ; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות . מתוך מגילת העצמאות בפסקה זו באים לידי ביטויי ערכים עליהם מושתת מדינת ישראל וחוקיה . . 2 ערכו רשימה של ערכים המוזכרים בפסקה זו . . 3 קראו את הקטע הבא מנבואתו של ישעיהו והשיבו : הדבר אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ על-יהודה וירושלם והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל-הגוים . והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם . ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדו עוד מלחמה . ישעיהו פרק ב , פס 4 - 1  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר