פסוקי פתיחה לתיאור ממלכת שלמה מלכים א פרק ג , פסוקים 3-1 בסוף פרק ב נכתב : “ והממלכה נכונה . "שלמה-ביד שלמה ביסס את שלטונו בממלכה והחל לשלוט בה . פסוקי הפתיחה של פרק ג מספרים לנו שלושה פרטים חשובים על מלכותו של שלמה : א . שלמה התחתן עם בת פרעה מלך מצרים ( פסוק . ( 1 ב . שלמה יזם מפעלי בנייה רבים בירושלים ( פסוק : ( 1 "את ביתו ואת בית ה' ואת חומת י ff לם . "סביב שלמה בנה את ארמונו , את בית המקדש ואת הביצורים סביב העיר . ג . לפני ששלמה בנה את בית המקדש בירושלים , עם ישראל הקריב קרבנות לה' ב'במות' – אתרי פולחן שהיו פזורים בכל רחבי הממלכה . פסוק 2 מדגיש כי “ העם מזבחים בבמות" משום שטרם נבנה בית המקדש . עניין זה מהותי להבנת המשך הפרק - חלום שלמה בבמה בגבעון . פסוק 3 ממשיך את פסוק 2 ומתייחס לנאמנות של שלמה לחוקי ה' כפי שציווה עליו דוד בצוואתו במלכים א' ב , . 4-2 לפסוק שני חלקים : החלק הראשון מדווח כי שלמה נותר נאמן לחוקי : 'ה “ ויאהב שלמה את-ה' ללכת בחקות דוד . "אביו החלק השני מדווח ששלמה עבד את ה' : 'במות'ב " רק בבמות ה א מזבח . "מקטיר שני חלקי הפסוק מחוברים באמצעות מילת היחס ’ רק' שמציינת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית