דוד איבד שניים מבניו : אמנון , בכורו , שהיה עתיד לרשת את כסאו - נרצח . אבשלום , שרצח את אמנון , ברח לממלכת גשור ומצא מחסה אצל סבו , תלמי בן עמיחור , מלך גשור . דוד השלים עם מותו של אמנון , אך געגועיו לאבשלום בנו גברו . יואב הבחין בגעגועיו של דוד ובסבלו והחליט להשיב אליו את אבשלום . הוא לא פנה ישירות אל דוד , אלא החליט לפעול באמצעות תחבולה . אין זו הפעם הראשונה שפונים אל המלך באמצעות תחבולה ומשלים . נתן הנביא עשה זאת כבר קודם ( כפי שלמדנו בעמ' ( 111 כשרצה להוכיח את דוד על התנהגותו בפרשת בת שבע . יואב השתמש בדרך דומה כדי לגרום לדוד להתפייס עם בנו אבשלום . שאלות . 1 א . מדוע מעדיפים האנשים הקרובים למלך לפנות אליו באמצעות תחבולות או משלים ולא בדיבור ישיר ? ב . באילו מקרים פונים אליו כך ? האם בכל מקרה או רק במקרים מיוחדים ? ג . חשבו על מקרים שבהם עדיפה פנייה ישירה ולא עקיפה . ד . ; חשבו על כל מה שלמדתם על דוד מאז הפך למלך . האם אתם מכירים מקרה שבו פנו אל דוד במישרין ולא בעקיפין ? כיצד תסבירו זאת ? . 2 האם מוכרים לכם מקרים דומים של פנייה לא ישירה באמצעות תחבולות ? חשבו על דוגמאות מסרטים שראי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית