דוד היה נער רגיל שנולד למשפחה כפרית , ובזכות תבונתו ואומץ לבו הצליח לחדור לחוגי השלטון המתגבש בישראל . לאחר שהנהיג חבורת לוחמים בעת מנוסתו משאול ולאחר ששירת בשדה פלשתים הוא היה למלך ישראל . פעולותיו הראשונות של דוד כמלך ישראל היו בשלושה תחומים : התחום הפוליטי - הוא הקים עיר בירה חדשה שהייתה קשורה בשמו ובנה בה את ארמונו . התחום הביטחוני - הוא מיגר את הפלישות של הפלשתים לאזור ההר וייצב את הביטחון של ממלכתו החדשה . התחום הדתי - הוא הביא לבירתו החדשה את ארון ה' שהיה סמל לאחדות הרוחנית והדתית של העם . בפרק ז מתואר הגמול שזכה לו דוד מידי האל : הבטחת הנצח לו ולבניו שימלכו אחריו . שושלת בית דוד תוסיף למלוך לעד על יהודה מתוך הבירה בירושלים . הקדמה שמואל ב פרק ז , פסוקים 3-1 בזמן הקצר שחלף מאז עלה למלוכה , הספיק דוד לעשות הרבה , ועל רקע כל הישגיו יש חשיבות רבה למתואר בפסוק : 1 “ ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל . "איביו דוד לא צריך עוד לצאת למלחמות . המשימה העיקרית והחשובה של ראשית ימי מלכותו הושגה . דוד מרגיש שזה הזמן להתחיל בבניית מקדש לאל , שהרי ארון האלוהים שוכן עדיין בתוך האוהל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית