ספר התנ"ך הוא אוסף של עשרים וארבעה ספרים שנכתבו בעברית לפני אלפיים וחמש מאות שנה , ואף יותר . הספרים עוסקים בנושאים שונים בחיי האדם , החברה והעם , ויש בהם תיאורים היסטוריים , שירה , ספרות חכמה , נבואה וקבצי חוק . ספרי המקרא לא חוברו בבת אחת כיצירה בעלת התחלה , אמצע וסוף . מתברר שבמהלך ימי הבית הראשון והבית השני הם נכתבו בתהליך ארוך שנמשך מאות שנים . בתקופה זו נכתבו גם ספרים נוספים שלא נכללו בסופו של דבר בספר התנ"ך , ונכתבו גם נוסחים שונים של ספרים שמוכרים לנו מספר התנ"ך . רק לאחר חורבן הבית השני הושלם תהליך הגיבוש של ספר התנ"ך והסתיימה עריכתו . מתוך כל הספרות המקראית הנרחבת שהייתה קיימת באותו פרק זמן נבחרו עשרים וארבעה ספרים והוחלט מהו הנוסח הרצוי של אותם ספרים . ספרים אלה התקדשו וקובצו לספר אחד שאותו אנו מכנים תנ"ך , וזאת על שום שלושת הקבצים השונים שמרכיבים אותו - תורה , נביאים , כתובים . ספרי התורה מספרים על תולדות עם ישראל מבריאת העולם וממשפחת האבות ( ספר בראשית , ( יציאת מצרים ( ספר שמות ) והנדודים במדבר ( ספר במדבר ) ונוספו להם שני ספרי חוק ( ספר ויקרא וספר דברים . ( ספרי הנביאים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית