מבוא לספר הלימוד 5 .............................................................................................................................................................. שמואל א שמואל א פרק כה : פרשת נבל ואביגיל 9 ........................................................................................................ שמואל א פרק כח : שאול ובעלת האוב 17 ........................................................................................................ שמואל א פרק לא : מות שאול 26 ................................................................................................................................... שמואל ב מבוא לספר שמואל ב 32 ........................................................................................................................................................... שמואל ב פרק א : דוד מקבל את הבשורה על מות שאול ויהונתן 38 ............................ שמואל ב פרקים ב-ג : ראשית ימי מלכות דוד והמלחמה עם בית שאול 52 ..... שמואל ב פרק ה : דוד מלך ישראל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית