פרק יב - פילוג הממלכה בפרק יא נפרדנו משלמה המלך . שלמה הביא את ממלכת ישראל לשיא של הצלחה , אבל בזקנתו חטא בשני סוגי חטאים : הוא נשא נשים נוכריות ואלה היטו את ליבו אחר אלוהים אחרים , והוא עבד עבודה זרה - השתתף בפולחן לאלים אחרים . העונש שנובא לשלמה בתגובה על חטאיו היה : פילוג * הממלכה , ולקיחתה מצאצאיו . רחבעם , בנו של שלמה , אמנם הומלך בסוף פרק יא , אבל כמה זמן ימלוך רחבעם עד שהנבואה תתגשם !? מיד נדע ... התחלה ברגל שמאל ... פס' 3-1 1 קראו פס' : 1 " וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אתו " : לפי פס' - 1 מדוע רחבעם הולך לעיר שכם כדי להיות מומלך שם ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מתוך הפסוק . לדיון בכיתה אילו שאלות מתעוררות בקריאת פס' ? 1 מה הבעיה ? יש בעיה ! לפניכם פסוקים המתארים אירוע דומה שקרה בעבר - אירוע המלכת שלמה המלך , אביו של רחבעם : " וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו על גחון : ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האהל וימשח את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה : ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחללים וש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית