תקופת _השלטון התלמי - היהודים נפגשים עם ההלניזם התלמים כובשים את אוץ ישראל ארץ ישראל הייתה אזור מריבה בין הממלכות ההלניסטיות , ממלכת בית תלמי וממלכת בית ג _^ ווקוס . השליטים של שתי הממלכות רצו לשלוט בה , כי היא הייתה ארץ מעבר בין סוריה בצפון לבין מצרים בדרום . שליטה בארץ ישראל יכלה להעניק יתרונות ביטחוניים וכלכליים למדינה השולטת בה ( ראו מפה 4 בעמוד . ( 41 בתחילת המאה ה3- לפני הספירה כבשה הממלכה התלמית את ארץ ישראל . תושביה חויבו לשלם מסים למלך שישב במצרים , ואף נשלחו אליה חיילים ממצרים . מקום מושבם היה במצודה בירושלים . תפקידם של החיילים היה לדאוג לביטחונו של האזור ולהגן עליו בעיקר מפני הסלווקים . רוב יהודי ארץ ישראל חיו ביהודה - בירושלים ובסביבותיה . התלמים בנו ברחבי ארץ ישראל ערים _הלניסטיות חדשות , והיו בהן מאפיינים של התרבות היוונית , כמו מקדשים לאלים וגימנקזיון . אבל הם אפשרו ליהודים להמשיך ולקיים את אורח חייהם כמעט בלא הפרעה . יהודי ארץ ישראל נהנים מאוטונומיה התלמים הלכו בדרכם של הפךסים ושל אלכסנדר הגדול והעניקו ליהודים אוטונומיה : * היהודים יכלו לחיות על-פי חוקיהם , לקיים את מנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית