קראו בכותר - מערכות החשמל : ניסויי מעבדה בתורת החשמל - כרך ב