קראו בכותר - מדריך למורה : היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי