קראו בכותר - אוגדן למורה - חלון לים התיכון : מעיינים בספר גאוגרפיה