קראו בכותר - مهارة الوصف (نماذج تعليميّة للمعلّم/ة) / אוגדן למורה - בערבית / מיומנות התיאור  -