קראו בכותר - מדריך למורה - תנ"ך לחטיבת הביניים : יציאת מצרים - כיתה ז