קראו בכותר - شروط إنبات البذور (نماذج تعليميّة للمعلّم/ة - مهمّة تنفيذيّة) / אוגדן למורה-תנאים להתפתחות צמחים