קראו בכותר - التّربية اللّغويّة للصّفوف الثّالثة، نماذج تعليميّة / אוגדן למורה - עובדות על עולם הצמחים